Плакати

Плакати

Плакатите имат за цел да покажат на голяма маса от хора нещо, да насочат вниманието, да въздействат и промотират. Плакатите се използват още в предизборни или информационни кампании. Те съдържат кратък текст и/или изображение, които се печатат от едната страна на хартията. Плакатът или още познат като афиш е печатен рекламен материал в голям размер – от формат А3 до формат В1.